Antenor Risk Management System

Et lettfattelig og intuitivt webbasert system, med interaktiv risikomatrise, fokus på håndtering av risikoreduserende tiltak  og analyse av data.

Ved å identifisere og styre din risiko på en effektiv måte vil din bedrift øke sannsynligheten for å nå dine forretningsmål. Risikohåndtering er et krav i ISO 9001:2015 og er også et kritisk element i aktuelle HMS styringssystemer. Innen flere bransjer er fokus på risikostyring fundamentalt, både via regelverk og fra de store oppdragsgiverne.

Utfordringen for flere er at manuelle excelbaserte risikoregistre blir en ren papirøvelse med lite faktisk verdiskapning i etterkant. Antenor har derfor utviklet et  høyst intuitivt og webbasert risikostyringssystem hvor en enkelt kan identifisere, evaluere og ikke minst håndtere risiko på en effektiv og intuitiv måte. Risikoreduserende tiltak er ivaretatt og følges systematisk opp av programvaren. Til slutt vil en brukervennlig grafisk analyse gi deg et godt visuelt bilde av risikoen. Systemet er bygget på kjente metoder og standarder som for eksempel ISO 31000, NS 5814, ROS analyser osv.

Systemet leveres som en Software-as-a-Service, er plattformuavhengig og kan brukes via standard nettlesere på PC, nettbrett og mobil.

 

ARMS har fokus på tiltak

En utfordring med mange risikoanalyser er at en bruker mye tid og ressurser til identifisering og evaluering av risiko men lite skjer i etterkant. Veldig ofte ser vi at aksjoner uteblir eller, enda verre, man gir et inntrykk av at risikoreduserende tiltak er gjort og at en dermed har oppnådd et lavere risikonivå enn før. Det siste er direkte farlig og kan får juridiske konsekvenser. ARMS lar deg ikke ta snarveier. Systemet hjelper deg med å ivareta risikoreduserende tiltak og restrisikovurdering lar seg ikke gjøre uten at faktisk tiltak er gjort.

Systemet har en intuitivt brukergrensesnitt  som tar brukerne gjennom behandlingen steg for steg gjennom hele prosessen for å sikre en smidig behandling

Dashbord:

Ved pålogging til ARMS vil du havne rett på systemets dashbord. Her vil du ha din egen oversikt over aksjoner som du har liggende på deg, og felles prioriterte aksjoner. Snarvei til menyer og risikoanalyser kan du også ha fra dette bildet. Igjen er dette laget for å sikre synlighet av aksjoner som skal gjennomføres

ARMS har fokus på rapporter og analyser

Vi ønsker å gi våre kunder et godt verktøy for analyse av risikonivå og utvikling av dette. Derfor har vi utviklet smarte løsninger for at brukerne lett skal kunne få en god oversikt over identifisert risikostatus og utvikling av denne. Ved bruk av ARMS vil du kunne få ut oversiktlige analyser basert på de data som ligger i systemet. Her kan du se enheter hver for seg eller samlet, isolere ut risikofylte områder osv.

Utskrift

Selv om fokus i ARMS er på selve håndtering og analyse av risiko vil en kunne skrive ut hver enkelt analyse i pdf format for deling eksternt utenfor brukergruppen.

Tilpass din egen Risikomatrise

Ulike organisasjoner har alle sine måter å måle risikonivå på. Også internt i bedrifter vil en kunne ha ulike metoder som brukes. F. eks positiv risiko vs negativ risiko. Derfor vil du ved bruk av ARMS kunne lage dine egne risikomatriser til bruk i ulike situasjoner. Muligheter for tilpasninger kan  inkludere ulike matrisestørrelser (3×3, 5×5), verdier, målområder, farger på boksene etc. etc.